Kapituła Konkursu

Kapituła Konkursu o Tytuł Honorowy „Pozytywnie Zakręcony” sprawuje nadzór nad przebiegiem i realizacją Konkursu o Tytuł Honorowy „Pozytywnie Zakręcony”, stanowi Jury Konkursu i wybiera Laureatów Konkursu spośród nominowanych.

Każdy z Członków Kapituły wybiera nominowane podmioty z każdej kategorii, które jego zdaniem powinny zostać nagrodzone Tytułem Honorowym „Pozytywnie Zakręcony".

Kapitułę stanowi grono osób z różnych dziedzin życia społecznego,gospodarczego, naukowego i politycznego oraz Organizatorów Konkursu, które kierując się najlepszą wiedzą, przez swój wybór promują Laureatów Konkursu odpowiadających wymaganiom Konkursu i idei „Pozytywnie Zakręconych”. Członkami Kapituły mogą być również wybrani Laureaci Konkursu.

Szczegółowe zasady powoływania i pracy Kapituły zawarte są w Regulaminie Kapituły Konkursu o Tytuł Honorowy „Pozytywnie Zakręcony”.

 

Odsłon artykułów:
524677