Mając na względzie potrzebę stałego rozwoju naszego projektu pod nazwą "Pozytywnie Zakręcony®" Kapituła drugiej edycji Konkursu przyznała Pani Annie Marii Anders tytuł Honorowy Ambasador Pozytywnie Zakręconych® w dowód uznania za całokształt życia i pracy na rzecz Polski i Świata oraz popularyzację idei pozytywnego zakręcenia.

Odsłon artykułów:
627290