3. Województwo Lubelskie

Laureat Konkursu o Tytuł Honorowy „Pozytywnie Zakręcony” w kategorii Jednostki Samorządu Terytorialnego w stopniu SUPER

Jest to województwo leżące na kresach Rzeczypospolitej i Unii Europejskiej o pełnej infrastrukturze społecznej, gospodarczej, turystycznej, kulturalnej. Region wielkich tradycji i perspektywicznych możliwości, o ogromnym potencjale ludzkim. Strategia rozwoju województwa uwzględnia je i stwarza duże możliwości do realizacji potrzeb mieszkańców, gości, turystów, inwestorów. Odbywające się tu imprezy i przedsięwzięcia społeczne, kulturalne o charakterze pozytywnie zakręconym z jednej strony stwarzają dobre warunki do życia jego mieszkańcom, a z drugiej przyciągają ludzi i inwestorów z zewnątrz. System identyfikacji wizualnej województwa jest innowacyjny i elastyczny, pozwalający na dopasowanie do potrzeb promocyjnych zarówno województwa jak i podmiotu realizującego przedsięwzięcie społeczne, kulturalne czy gospodarcze.

Wyróżnienie w imieniu Laureata odebrał Grzegorz Sobolewski Zastępca Dyrektora Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

 

www.lubelskie.pl

 

Odsłon artykułów:
627310