8. Krzysztof Brzeziński

Laureat Konkursu o Tytuł Honorowy „Pozytywnie Zakręcony” w kategorii Ludzie w stopniu SUPER

Jest człowiekiem niezwykle uzdolnionym ale zarazem skromnym, doceniającym działania innych, posiada wiele pasji – jest artystą muzykiem, fotografem, miłośnikiem przyrody, patriotą, pasjonatem historii, aktywnie działa na rzecz promocji swojej małej Ojczyzny, regionu i ludzi tu mieszkających, pracujących i tworzących. Jest niezwykle otwarty na ludzi, umiejący słuchać, dostrzega i docenia pasje innych, jest inicjatorem i organizatorem wielu pozytywnych imprez, w tym wystawy twórców rodzimych, Gminnych Spotkań Noworocznych, Święta Truskawki. Za wybitne osiągnięcia dla Republiki Austrii został Honorowym Obywatelem Austrii. Laureat na co dzień jest Wójtem Gminy Puławy, wspierającym na swoim terenie ludzi pozytywnie zakręconych.

 

 www.krzysztofbrzezinski.pl

 

Odsłon artykułów:
627301